وداع افسانه ها از دوران حرفه ای گری !! خداحافظی بوفون , ونگر و اینیستا + کلیپ احساسی

وداع افسانه ها از دوران حرفه ای گری !! خداحافظی بوفون , ونگر و اینیستا کلیپ احساسیدیدگاهتان را بنویسید